Seglingsföreskrift

Tävlingsdag

17 juni 2017


Skepparmöte

10:00 i Tyrislöt


Arrangör

Norrköpings segelklubb

10 Märken

10.1 Cylindrar och tetror, meddelas på skepparmötet.


11 Starten

11.1 Starten mellan flagga på land och cylinder/tetra i sjön.

11.2 För tidig start straffas med tidstillägg med antal sekunder x 10.


14 Tidsbegränsning

14.1 Maximitiden för första båt i mål är 6 timmar.


16 Poängberäkning

16.1 Respektive båt startar på individuell tid enligt tabell som anges vid skepparmötet. Resultat avgörs på seglad tid omräknad mot SRS-tal.

Tävling

För kölbåtar och flerskrovsbåtar. Flerskrovsbåtarna ingår inte i SRS-cupen.


Anmälan

Senast 14 juni till Anders Sjöborg.

Efteranmälan på startplatsen.


Anmmälningsavgift

200 kr

1 Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglings-reglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2 En tävlande som lämnar land skall ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR40 och KSR Appendix S 17.2. En båt som bryter mot denna regel kan varnas eller straffas på det sätt som protest-kommittén finner lämpligt.


6 Tidsprogram

6.1 Program

Skepparmöte 10:00.

Första start meddelas på skepparmötet.

Prisutdelning snarast efter sista båt i mål.


8 Kappseglingsområde

8.1 Finnfjärden och närliggande vatten.


9 Banan

9.1 Skärgårdsbana med bojar, se ovanstående skiss.

9.2 Möjlighet till bankortning meddelas på skepparmötet.Seglingsföreskrift S:t Anna-regattan