Vinteruppläggning

Vinteruppläggning på Herstaberg

Boka upptagning/sjösättning här (även egen regi)


Om tiderna inte passar dig, så kan du boka en egen tid hos Herstabergs Marina. Då gäller deras vanliga prislista. Ange om du tar upp/sjösätter i egen regi!


 Du kan masta av/på i Lindö och förvara i NSK:s mastbod eller låta Herstabergs Marina göra lyftet i Herstaberg, mot avgift. Du kan även låta masten sitta på.

Händelöbrons öppettider

Med nedfälld bro är fri höjd 5 meter.


Under vintern kan vi förvara våra båtar hos Herstaberg Marina. Genom att vi hjälps åt att ta upp/sjösätta båtarna får vi rabatterat pris. Dessutom blir det ju roligare.

Har du frågor angående vinteruppläggning/plats på Herstaberg så kontakta Lars Engman.