Bryggan

Hamnkapten

Jiri Matys

Fördelar bryggplatser.

Sjö- och torrsätter båtar med slipen.

Tel: 073 909 07 83

Mailalias: hamnkapten

Bryggregler

Bryggan är tillgänglig för NSK’s medlemsbåtar från 15/4 till 1/11

Förtöjning: I fören med två fjädrande tampar på var sin sida mot y–bommen alternativt bryggan. Akterut en tamp över vardera låring (BB o SB) mot bomnocken.


El på bryggan: Får endast användas för tillfälligt bruk. D.v.s. så länge du är i båten.
Anslutning skall göras med jordad elkabel.


Grinden skall alltid vara stängd och låst även om man själv vistas på bryggan.


Korttidshyra

Tala innan med hamnkaptenen.

200 kronor per vecka för medlemmar

Plusgiro 10 41 24 - 3


Säsongshyra

Tala med hamnkaptenen.

Pris efter bredd


Brygglista - Uthyrda platser


(Om bilden är liten; klicka på den!)