Medlemskap

Vi välkomnar alltid nya medlemmar!

Du söker medlemskap genom att skriva ett brev till mejladressen medlem följd av @norrkopingsegelklubb.com Vi behöver veta:

Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn på medsökande (familj boende på samma adress som sökande)

Födelsetid, år månad datum (åååå mm dd)

Adress

Postnummer, postadress

Tel bostad, tel mobil

Båtnamn

Båtfabrikat

Båttyp (segelbåt, motorbåt)

Längd x bredd x djup x deplacement

Försäkringsbolag

Ange om ansökan avser båtplats i Lindö och upptagning Herstaberg. Ange även om ansökan avser förrådsbod i Lindö.

 

Fråga någon i styrelsen, om du undrar över något.

Avgifter 2017

Ni som redan betalar pensionärsavgift fortsätter att göra det, men det blir inga nya "Pensionärer".

Inträdesavgift

1 000 kr varav 500 kr är nyckelpant

Senior, inkl familj

400 kr

Junior

150 kr

Pensionär (bara befintliga "pensionärer", inga nya)

300 kr

Bryggplats säsong

700 - 1100 kr efter bredd

Bryggplats vecka

150 kr

Förrådsbod

150 kr

Sjö- och torrsättning på slipen i Lindö

150 kr

Vinteruppläggning på Herstadberg beror på båtens storlek plus avgift för torr- och sjösättning. Priset varierar också med klubbens förhandlingar med Alvar båtar. 2014 var kvadratmeterpriset 70:-

Medlemsförmåner

Som medlem i Norrköpings Segelklubb har du tillgång vårt område i Lindö. Där finns bl.a:

- Klubbhus

- Bryggplats mellan Y-bommar (i mån av plats)

- Mastkran och mastskjul

- Slip där båten kan tas upp och tvättas (med masten på)

- Omklädningsrum med dusch och bastu

- Verkstadslokal

- Förvaringsskåp att hyra i mån av plats

Alvar båtar

Gemensam höstupptagning av båtar och vinterförvaring på NSK:s område hos Alvar båtar i Herstadberg (i mån av plats).

 

Skeppa Marin

10 % rabatt på båtprylar. Butiken i Norrköping också känd som Skeppsfourneringen. Använd telefon om du beställer i webbutiken och säg att du är medlem.

 

Skeppa Sportfiske

10 % rabatt på fiskeredskap. Butik i Norrköping. Använd telefon om du beställer i webbutiken och säg att du är medlem.

 

Club Marinaman

10 % rabatt på båtprylar hos Marinaman i Linköping. Använd telefon om du beställer i Marinamans webbutik och säg att du är medlem i NSK.

LEDkungen

20% rabat på 12V-lampor hos LEDkungen. Skriv i beställningen att du är medlem i Norrköpings Segelklubb.

Arbetsplikt

Vid klubbmöten under hösten 2015 beslutade vi att behålla arbetsplikt även under 2016.

Det innebär att vi för 2016 debiterar alla klubbmedlemmar en avgift på 500 kr. När man sedan utför arbete i klubben i samband med arbetsdagar, upprustning av bryggan, arbete enligt arbetslistan osv. får man 500 kr återbetalt.

Den som inte kan utföra arbetsplikt i klubben på grund av hög ålder eller handikap, slipper betala 500 kr. Denne måste då kontakta ordföranden och enas om att stryka extra debitering för arbetsplikt.

Vi har inget exakt mått på hur mycket arbete man behöver utföra för att uppfylla sin arbetsplikt. Dock förväntar vi oss en rejäl arbetsinsats från medlemmar med bryggplats.