Bryggan

Hamnkapten

Jiri Matys

Fördelar bryggplatser.

Sjö- och torrsätter båtar med slipen.

Tel: 073 909 07 83

Mailalias: hamnkapten

Korttidshyra

Tala innan med ordföranden.

200 kronor per vecka för medlemmar

Plusgiro 10 41 24 - 3


Säsongshyra

Tala med Jiri

Pris efter bredd


Brygglista - Uthyrda platser