Hem

 

Välkommen till Norrköpings segelklubb!

Vi är en båtklubb i Norrköping för både kappsegling och semestersegling. Givetvis för motordrivna båtar också.

Vi har hemmahamn i Lindö inne i Norrköping och det är här, på Pampusfjärden, som vi ordnar kappseglingar och träningseglingar. Här finns också vårt fina klubbhus, en slip för upptagning och sjösättning, en mastkran och en verkstad med tillhörande omklädning, dusch och bastu.

NSK har också en aktiv och populär ungdomsverksamhet. Under fliken "Ungdom" finns mer information om jollesegling och ungdomarnas aktiviteter.

På följande sidor hittar du en presentation av klubben, kalender med möten och kappseglingar och lite resultat från dessa. En del andra nyheter från klubben och seglingsnyheter som kan vara av intresse kommer också att presenteras kontinuerligt.

Är du intresserad av att bli medlem?

Under fliken Medlemsskap får du veta mer!

Klubbhus

Bråviksvägen 59, Lindö

Postadress

Box 7054

600 07 Norrköping

Plusgiro

10 41 24-3

Kontaktperson

vice ordförande Björn Almgren

se under fliken Styrelsen

Aktuellt

 

Kajsa Blås

Segeltävling 30 september. Mer info finns på sidan Kappsegling.

 

Sommarinfo från styrelsen

 

Det kommer att bli en hel del störningar på klubbens område under sommar och tidig höst i samband med att Norrköping Vatten och Avlopp kommer att dra en ny dagvattentrumma över klubbens område samt lägga igen den befintliga trumman. Det kan även bli omdragningar av våra egna el, vatten och avloppsledningar då dessa korsar den nya trumman.

 

Under 2019 kommer även Bråviksvägen att breddas och nya ledningar läggas ned i gatan. Klubbens staket vid parkeringen dras in ca 3 meter för att ge plats åt en ny gång och cykelväg. En ny lokalgata kommer också att byggas från Bråviksvägen in på vårt område förbi klubbhuset. Vi kommer även att få en ny infart till vår parkering från den gatan. Den nuvarande infarten kommer att läggas igen.

Kolla in Galleriet

Här finns bider från klubbområdet och från en del evenemang.